Sulje tulostustila
Kirjaudu

MOT Pro Ruotsi

MOT Pro Ruotsi on yleiskielen suomi–ruotsi–suomi-suursanakirja. Sanakirja sisältää paljon idiomeja ja fraaseja sekä kielenkäyttäjälle tärkeitä esimerkkilauseita, jotka auttavat ruotsin kielen aktiivisessa tuottamisessa ja luontevien ja idiomaattisten rakenteiden omaksumisessa. Erikoishuomiota on kiinnitetty ruotsin ja suomen kielen variantteihin. Varianttien erot ilmenevät lähinnä laki- ja asetusteksteissä, hallintoelinten ja valtion ja kuntien laitosten nimissä, viranomaiskielessä ja lisäksi erityisesti Ruotsiin tai Suomeen liittyvien ilmiöiden nimityksissä. 

Sanakirjan ruotsi–suomi-kielisuunta perustuu Ruotsi–suomi-suursanakirjaan, joka laadittiin kustannusyhtiö WSOY:n sanakirjatoimituksessa ja julkaistiin vuonna 2007. Sanakirjan suomi–ruotsi-suunta on koottu yhteistyössä ruotsin kielen asiantuntijoiden kanssa. 

Kielikone kokoaa ja päivittää sanastoa yhdessä ruotsin kielen asiantuntijoiden kanssa.

Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi

Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen