Sulje tulostustila
Kirjaudu

Sanakirjat

Alma Talent Pron Sanakirjat-palvelu tuotetaan nyt yhteistyössä Kielikoneen kanssa. Kielikone on Suomen johtava sanakirjapalveluiden kehittäjä, joten saat käyttöösi runsaan valikoiman aina ajantasaisia huippusanakirjoja. Alma Talent Pro tarjoaa palvelun käyttöösi kätevästi Fokus- ja Verkkokirjahylly-palveluiden yhteydessä.

  • Kielinä englanti, ruotsi, saksa, ranska ja venäjä
  • Perussanakirjojen lisäksi teemasanakirjat aiheista tekniikka, talous, lakikieli ja tietotekniikka

Englanti

Fokus
MOT Englannin tekniikka ja kauppa
MOT Englannin tekniikka ja kauppa on laaja tekniikan ja kaupan suomi–englanti–suomi-sanakirja. Englanti–suomi-osuus sisältää tuhansia sanaliiton tai yhdyssanan osien alku- tai muista kirjaimista koostuvia lyhennesanoja. Mukana on myös esimerkiksi englanninkielisiä lyhenteitä sekä maantieteellistä nimistöä. Kielikone kokoaa ja päivittää sanastoa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Oxford Dictionary of English
MOT Oxford English Dictionary on markkinoiden johtava nykyenglannin yksikielinen suursanakirja. Sanakirja perustuu Oxford University Press -kustantamon julkaisemaan Oxford Dictionary of English -sanakirjaan. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Pro Englanti
MOT Pro Englanti on laaja yleiskielen suomi–englanti–suomi-suursanakirja. Sanakirja tarjoaa hakusanojen ja niiden vastineiden lisäksi laajan kirjon suomen ja englannin kielen ilmaisuja. Sanakirjassa on merkittävä määrä käyttöesimerkkejä, joiden englanninkielisten käännösten idiomaattisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Yleiskielen sanaston ja ilmausten lisäksi sanakirja sisältää suuren määrän eri erikoisalojen keskeistä sanastoa muun muassa lääketieteestä, oikeustieteestä, taloustieteestä, rakennustekniikasta, sähkötekniikasta, tietotekniikasta ja ympäristönsuojelusta. MOT Pro Englannissa on mukana myös runsaasti kasvi- ja eläinnimistöä latinankielisine nimineen. Sanakirjan suomi–englanti-kielisuunta perustuu Suomi–englanti-suursanakirjaan, joka laadittiin kustannusyhtiö WSOY:n sanakirjatoimituksessa vuosina 2000–2012. Sanakirjan englanti–suomi-suunta perustuu aineistoon, joka on koottu yhteistyössä Gummerus Kustannuksen kanssa. Kielikone kokoaa ja päivittää sanastoa yhdessä englannin kielen asiantuntijoiden kanssa. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja
MOT Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja on kahdeksankielinen tietotekniikan alan sanakirja. Se sisältää englannin- ja suomenkielisiä keskeisiä tietotekniikan ja sen lähialojen hakusanoja sekä hakusanojen käännökset kuudella kielellä: ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi, espanjaksi, viroksi ja venäjäksi. Aineiston kattamia aloja ovat mm. tietoverkot ja Internet, tietoturvallisuus, tietotekniikka ja yhteiskunta, tietoalan ammatit, ohjelmointi, virheenhallinta ja käyttöliittymät. Sanakirja perustuu Tietotekniikan liiton ATK-sanakirjan edelleen kehitettyyn versioon. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT WSOY Lakikielen sanakirja englanti
MOT WSOY Lakikielen sanakirja on lakikielen suomi-englanti-suomi-sanakirja. Se sisältää oikeuselämän keskeisten termien lisäksi common law -maissa käytettyjä latinankielisiä termejä ja sanontoja. Sanakirja perustuu WSOY:n Lakikielen sanakirjaan. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi

Ranska

Fokus
MOT Ranska
MOT Ranska on yleiskielen suomi–ranska–suomi-sanakirja. Laajan yleiskielen sanaston lisäksi se sisältää kattavan ranskan verbien taivutusoppaan. Kielikone kokoaa ja päivittää sanastoa yhdessä ranskan kielen asiantuntijoiden kanssa. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Ranskan tekniikka ja kauppa
MOT Ranskan tekniikka ja kauppa on laaja tekniikan ja kaupan suomi–ranska–suomi-sanakirja. Kielikone kokoaa ja päivittää sanastoa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi

Ruotsi

Fokus
MOT Norstedts Svensk ordbok
MOT Norstedts Svensk ordbok on ruotsin kielen suursanakirja. Se sisältää sanojen taivutuksia ja paljon käyttöesimerkkejä. Sanakirja perustuu Norstedtsin Svensk ordbok -sanakirjaan. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Plataani Suuri lakikielen sanakirja ruotsi
MOT Plataani Suuri lakikielen sanakirja on lakikielen suomi–ruotsi–suomi-sanakirja. Se sisältää Suomen lainsäädännön eri oikeudenaloilla esiintyvää sanastoa ja käsitteistöä. Perinteisen sanasto-osan lisäksi sanakirja sisältää lakimies- ja säädösnimikkeitä. Sanakirja perustuu Plataani Oy:n kustantamaan Suureen lakikielen sanakirjaan. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Pro Ruotsi
MOT Pro Ruotsi on yleiskielen suomi–ruotsi–suomi-suursanakirja. Sanakirja sisältää paljon idiomeja ja fraaseja sekä kielenkäyttäjälle tärkeitä esimerkkilauseita, jotka auttavat ruotsin kielen aktiivisessa tuottamisessa ja luontevien ja idiomaattisten rakenteiden omaksumisessa. Erikoishuomiota on kiinnitetty ruotsin ja suomen kielen variantteihin. Varianttien erot ilmenevät lähinnä laki- ja asetusteksteissä, hallintoelinten ja valtion ja kuntien laitosten nimissä, viranomaiskielessä ja lisäksi erityisesti Ruotsiin tai Suomeen liittyvien ilmiöiden nimityksissä. Sanakirjan ruotsi–suomi-kielisuunta perustuu Ruotsi–suomi-suursanakirjaan, joka laadittiin kustannusyhtiö WSOY:n sanakirjatoimituksessa ja julkaistiin vuonna 2007. Sanakirjan suomi–ruotsi-suunta on koottu yhteistyössä ruotsin kielen asiantuntijoiden kanssa. Kielikone kokoaa ja päivittää sanastoa yhdessä ruotsin kielen asiantuntijoiden kanssa. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Ruotsin tekniikka ja kauppa
MOT Ruotsin tekniikka ja kauppa on laaja tekniikan ja kaupan suomi–ruotsi–suomi-sanakirja. Kielikone kokoaa ja päivittää sanastoa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi

Saksa

Fokus
MOT Lakikielen perussanakirja
MOT Lakikielen perussanakirja on nelikielinen oikeustieteen perussanakirja. Se sisältää kaikkien oikeudenalojen sekä hallinnon sanastoa ja myös EU-termistöä. Käännösvastineita laadittaessa on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon suomen, ruotsin, englannin ja saksan lakikielen eroja. Lakimiesliiton Kustannus on julkaissut sanakirjan myös kirjasarjana, johon kuuluvat teokset Suomi–ruotsi–suomi Lakikielen perussanakirja, Suomi–englanti–suomi Lakikielen perussanakirja ja Suomi–saksa–suomi Lakikielen perussanakirja. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Saksa
MOT Saksa on yleiskielen suomi–saksa–suomi-suursanakirja. Siinä on huomioitu saksan oikeinkirjoitusuudistus. Sanoista annetaan sekä uuden että vanhan oikeinkirjoituksen mukaiset muodot. Sanakirjassa on mukana paljon sanaluokkatietoa, epäsäännöllisiä taivutusmuotoja ja käyttöesimerkkejä sekä tietoa käyttöalueista. Kielikone kokoaa ja päivittää sanastoa yhdessä saksan kielen asiantuntijoiden kanssa. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Saksan tekniikka ja kauppa
MOT Saksan tekniikka ja kauppa on laaja tekniikan ja kaupan suomi–saksa–suomi-sanakirja. Mukana ovat muun muassa tietotekniikan, viestinnän, elektroniikan, ympäristönsuojelun ja muiden nopeasti kehittyvien alojen uudissanat. Kielikone kokoaa ja päivittää sanastoa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Saksa–suomi–saksa-taloussanakirja
MOT Saksa–suomi–saksa-taloussanakirja on talouskielen terminologiaan keskittyvä saksa–suomi–saksa-erikoissanakirja. Sanakirja sisältää talouskielen terminologian lisäksi muun muassa talouselämän kannalta keskeistä oikeustieteen, tietotekniikan ja ympäristötalouden sanastoa. Lisäksi sanakirjassa on yleiskielen ilmauksia, jotka ovat tärkeitä talouselämän viestinnässä. Hakusanoista annetaan runsaasti hyödyllistä kielioppitietoa sekä aitoja käyttöesimerkkejä. Hakusanoihin liittyy myös tietoa tyylistä ja käyttöalasta. Sanakirja on tarkoitettu erityisesti talouselämässä työskenteleville ja alan opiskelijoille. MOT Saksa–suomi–saksa-taloussanakirjan ovat laatineet saksan kielen ja talouselämän viestinnän asiantuntijat Outi Steuer ja Liisa Tiittula. Sanakirjatyössä on käytetty hyväksi korpuspohjaisia menetelmiä, ja aineisto perustuu aitoihin talouselämän teksteihin. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi

Venäjä

Fokus
MOT Ruslania Talouden ja kaupan sanakirja venäjä
MOT Ruslania Talouden ja kaupan sanakirja on markkinoiden laajin talouden ja kaupan venäjä–suomi–venäjä-sanakirja. Mukana on muun muassa rahoituksen, kirjanpidon, tilintarkastuksen sekä vienti- ja tuontikaupan alojen sanastoa sekä yritysjuridiikkaan ja liike-elämään kuuluvia käsitteitä. Sanakirja sisältää myös runsaasti käyttöesimerkkejä. Sanakirja perustuu Ruslania Booksin Venäläis-suomalaiseen talouden ja kaupan sanakirjaan. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Ruslania Tekniikan sanakirja venäjä
MOT Ruslania Tekniikan sanakirja on markkinoiden laajin tekniikan suomi–venäjä–suomi-sanakirja. Perinteisten teknisten alojen sanaston lisäksi mukana on muun muassa tietotekniikan, telealan ja logistiikan sanastoa. Sanakirja perustuu Ruslania Booksin Suomalais-venäläiseen tekniikan sanakirjaan. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Fokus
MOT Venäjä
MOT Venäjä on yleiskielen suomi-venäjä-sanakirja. Se sisältää runsaasti sanontoja, käyttöesimerkkejä ja uudissanastoa. Kielikone on koonnut sanaston yhdessä venäjän kielen asiantuntijoiden kanssa. Tilaa sanakirjoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 442 4100 tai sähköposti verkkopalvelut@almamedia.fi
Suositeltu näytön minimileveys sanakirjalle on 768 pikseliä.